HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Förstudie - Nyttoeffekter på fast pris

Introduktion

Med Visueras rika erfarenhet från många verksamhets- utvecklingsuppdrag inom olika branscher, vet vi att det inte bara handlar om att "dokumentera processer". För att nå ett lyckat och tydligt resultat, oavsett det gäller införande av ITIL, Lean, Six Sigma eller annan värdeflödesmetodik, är det viktigt att:

 • Visualisera alla typer av flöden
 • Identifiera, visualisera och kalkylera nyttoeffekter
 • Kravställa IT-stöd som ingår som del av en verksamhetsprocess


Med våra duktiga konsulter och våra egna verktyg, vågar vi till skillnad mot vad som är praxis på marknaden erbjuda verksamhets- utvecklingsuppdrag på fast pris.


Bakgrund och syfte med detta erbjudande

För det mesta läggs det för mycket tid på processkartläggning! Utan att det för den skull ger ett bestående resultat. Därför vill Visuera med våra konsulter och verktyg bevisa, att det med relativt få timmar och på kort tid, är möjligt att prestera ett bra beslutsunderlag som alla berörda förstår.


Arbetet omfattar följande 6 steg:

 • Startmöte: Definiera mål, avgränsningar m.m. för projektet.
 • Processbeskrivning NU-läge: Vi går igenom och analyserar en definierad
  verksamhetsprocess. Resultatet = NU-lägesmodeller som beskriver hur processen bedrivs idag.
 • Publicera processmodellen: Inklusive funktion för berörda att enkelt kommentera och ge synpunkter via en webbläsare.
 • Processbeskrivning BÖR-läge: Baserat på NU-lägesmodellerna utvecklas en effektivare verksamhetsprocess. Resultatet = BÖR-lägesmodeller som beskriver hur ovanstående process kan bedrivas i framtiden. 
 • Nyttan/effekten: Framtagning av nyttoeffekter med påvisad processförbättring gällande ovanstående verksamhetsprocess, med avseende på effektivisering och förbättrad kvalitet.
 • Redovisningsmöte: Redovisning av uppdraget.

 

 I Visueras leverans ingår:

 • Mål och begreppsdokument med de viktigaste definitionerna.
 • Översiktsmodeller som översiktligt beskriver verksamhets- processerna och som det går att göra "drill down" från, till underliggande simbanemodeller.
 • Simbanemodeller som beskriver detaljerna i processen och där kopplingen mellan olika roller, aktiviteter och informationsflöden framgår.
 • Sammanställning av identifierade nyttoeffekter.


Omfattning och ansvar

Visuera tar hela ansvaret för att genomföra verksamhetsutvecklingsuppdraget, vilket är begränsat till att omfatta kartläggning och utveckling av 1 st verksamhetsprocess enligt beslut i startmöte.

Modelleringen drivs till den detaljering som ryms inom ovan angiven tidsram, om annat inte överenskoms.


Resultat

"Beslutsunderlag för att initiera och förankra nästa verksamhetsutvecklingssteg"

 

 BM grafisk modell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fast kampanjpris


Visuera erbjuder sig att utföra denna förstudie till ett fast pris av 60.000 sek exkl. moms.


Detta erbjudande gäller för beställning till och med 31 december 2017.

 

Mini kampanj förstudie nytto

  Produktblad

 

 

Kontakta oss på tel. 08-545 494 30 eller här  om du vill ha mer information  eller beställa detta erbjudande.

 

 

 

 

 

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com