HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Stödtjänster-Hjälpmedelstjänsten

Vi erbjuder hjälp med att utföra konkreta arbetsuppgifter i Hjälpmedelstjänsten, till exempel:

 

  • Produktunderhåll
  • Avtalsunderhåll
  • Överlåtelse av produkter och avtal från en organisation till en annan organisation
  • Roll- och aktörsunderhåll
  • Registervård (exempelvis dubbletter av produkter och flytt av produkter till annan kategori)

 

Så här går du tillväga om du vill beställa stödtjänster:

 

  1. Du kontaktar oss via Hjälpmedelstjänsten (ärenderubrik Stödtjänster) och beskriver ditt behov så utförligt som möjligt.
  2. Vi analyserar och eventuellt detaljerar era behov i samråd med er och diskuterar utförande och tidplan.
  3. Vi uppskattar tidsåtgången och lämnar ett kostnadsförslag till er.
  4. Ni meddelar om ni vill ha arbetet utfört eller inte.

 

 

Förutsättningar

Din organisation har tecknat tjänsteavtal för Hjälpmedelstjänsten.

 

För frågor eller ytterligare information kring Stödtjänster kontakta: Hjälpmedelstjänsten

 

Ineras webbsida kan du läsa mera om Hjälpmedelstjänsten. 

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com