HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

4 miljoner till elektronisk marknadsplats

2008-08-20T00:00:00

Västra Götalandsregionen kommer tillsammans med Högskolan i Skövde, Gullspångs kommun, Visuera Integration AB, Actea Consulting AB att driva ett forskningsprojekt kring utveckling av en elektronisk marknadsplats. Projektet kallas TOFFEE (Tjänster för OFFEntlig Effektiv handel), och har beviljats 4 miljoner kronor från statliga Vinnova. 

Västra Götalandsregionen har en vision om att skapa ett sammanhållet och hållbart e-tjänstekoncept som möjliggör för företag och organisationer att bedriva handel med regionens alla verksamheter. Samtidigt uppfyller regionen sitt uppdrag att bidra till tillväxt i regionen och agera med samhälls- och miljöansvar. 
Den tänkta E-marknadsplatsen ska möjliggöra effektiv handel och konkurrensneutrala möten mellan olika leverantörer och beställare av varor och tjänster inom hela Västra Götalandsregionen. 

Projektet ska resultera i;

  • ett hållbart e-tjänstekoncept för effektiv offentlig handel med tillhörande tjänster,
  • en hållbar affärsmodell för handel med och inom offentliga verksamheter,
  • en vidareutvecklad generell metodik med tillhörande verktyg,
  • en utvärdering av hur metoden och verktyget kan användas vid utveckling och förvaltning av hållbara e-tjänster, samt
  • dokumenterade erfarenheter av hur ett processorienterat e-tjänstekoncept kan införas i en traditionellt hierarkisk organisation.

Projektledare är Anne Persson, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Vidare deltar personer från Västra Götalandsregionen, Visuera Integration AB, Actea Consulting AB och Gullspångs kommun. Projektet inleds i oktober och ska enligt plan avslutas i september 2011.

Om Vinnova:

Vinnova är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i Sverige. Deras speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Vinnova är en statlig myndighet under näringsdepartementet och har 180 medarbetare och en årsbudget på 1,7 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:
Christer Wåhlander, vd Visuera Integration AB, 
08-545 494 30, christer.wahlander@visuera.com

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com