HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Forskningsprojektet SmallBuild+

Genom att kombinera verksamhetsmodellering och metoder för verksamhetsstyrning, avser projektet att utveckla och testa ett system för processövervakning och kontroll med syftet att säkerställa "best practice", hållbarhet och förbättrad ekonomi i mindre respektive medelstora byggföretag.

 

Syftet och målet med projektet är att besvara följande frågor:

 

  • Hur kan verksamhetsmodellering tillsammans med målstyrningsmetoder för företagsledning, kombineras till ett övergripande ledningssystem som hjälper små och medelstora byggföretag för att säkerställa lönsamhet och hindra konkurser?

 

  • Hur kan ett sådant ledningssystem implementeras i små och medelstora byggföretag, så att bästa praxis för verksamhetsprocesserna och företagsledning är sömlöst integrerade?

 

  • Vilka är effekterna av att genomföra ett sådant system?

 

Eurostars är ett gemensamt program av EU-kommissionen och det europeiska
samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag
(SMF enligt EUs definition) med egen forskning. I Sverige är VINNOVA kontaktpunkt för Eurostars programmet.

 

 

För mer information kontakta Visuera:

tele 08 - 545 494 30

mail info@visuera.com

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com