HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

IT-forum i Stockholms län tecknar avtal

2009-04-30T00:00:00

IT-forum i Stockholms län tecknar avtal med Visuera gällande konsultstöd för Pilotprojektet FLORA (Förvaltningsövergripande roll- och behörighetssystem) inom Barnhälsodataprojektet. 

Målet med projektet är att beskriva hur hälsodata följer barnet från barnavårdscentralen till skolhälsovård, och vid behov även till vården/omsorgen. Visueras uppdrag är att med Visuerametodens steg 1 och 2 beskriva skillnader mellan NU- och BÖR-läge. Resultatet blir att nyttoeffekter kan påvisas, rollbeskrivningar blir tydligare och att berörda kommuner får en gemensam bild av vad som kommer behöva göras för att anpassa nuvarande systemlösningar. Uppdraget omfattar Stockholmsregionens 26 kommuner och Gotland.

För mer information, kontakta:
Jan Emanuelsson, Försäljningschef Visuera Integration AB, 
08-545 494 37, jan.emanuelsson@visuera.com 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com