HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Karolinska Universitetssjukhuset (SLL) tecknar avtal med Visuera om konsultstöd

2007-09-30T00:00:00

Karolinska Universitetssjukhuset (SLL) tecknar avtal med Visuera om konsultstöd för att etablera ett repeterbart arbetssätt för flödeskartläggning där IT-forum i framtiden har egen kompetens för genomförandet. Inom ramen för detta arbete sker kartläggning av tillgänglighets- och ekonomihantering avseende IT-forums leveranser av produkter och tjänster. Kartläggningen syftar till att ge underlag för förändringsarbete som utgår från ramverket ITIL och säkerställa att kontrollpunkterna i CobiT uppfylls.

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com