HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Kommunförbundet i Stockholm (KSL) och IT-Forum Stockholm tecknar avtal

2007-10-16T00:00:00

Kommunförbundet i Stockholm (KSL) och IT-Forum Stockholm tecknar avtal med Visuera avseende konsultstöd i projektet " Den regionala vård- och omsorgsportalen". Konsultinsatserna avser att förklara och förankra arbetet som utförts inom ANNA, S@ms och GVOP i syfte att planera en gemensam portal med innehållstjänster. Arbetet skall leda till att resultatet presenteras på ett lättillgängligt sätt i slutredovisningen och blir underbyggd med en modell som kan förankras i projektet.

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com