HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Landstinget i Uppsala i Uppsala Län tecknar avtal

2008-06-03T00:00:00

Landstinget i Uppsala i Uppsala Län tecknar avtal med Visuera Integration AB gällande licenser av Visuera Business Modeler 2007 och Visuerametoden, för processmodellering samt processdokumentation inom ramen för R7e-arkivprojektet. Avtalet gäller t.o.m. 30 juni 2009.

R7e-arkiv

Projektets idé 
Projektet bidrar till att landstingen får en kostnadseffektiv och hållbar lösning för elektronisk långtidsarkivering genom att i samverkan utarbeta ett gemensamt och generellt mellanlager och långtidsarkiv för lagring och hantering av information där landstingen är oberoende av leverantörsspecifika system.

Projektets syfte 
Syftet med projektet är att, med arkivlösningen i Stockholms läns landsting som utgångspunkt, i samverkan utarbeta en gemensam lösning för elektronisk mellanlagring och långtidsarkivering för landstingen i Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.
 
Projektet ska skapa möjlighet för 
1 mottagande (validering m m) av inleveranser,
2 hantering (gemensam lagring, m m) av elektronisk information,
3 utlämning (sökning och åtkomst i mellanarkivet - direktåtkomst samt sökning och utlämning från slutarkivet)

Projektet ska även samordna piloter och överlämna R7e-arkiv till förvaltning

För mer information, kontakta:

Katalin Sztojka. Projektledare, R7earkiv, Visuera Integration AB.
0708-74 43 82,  katalin.sztojka@visuera.com  

Jan Emanuelsson, Försäljningschef Visuera Integration AB, 
08-545 494 37,  jan.emanuelsson@visuera.com  

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com