HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Ny nationell hjälpmedelstjänst.

Från och med 1 april 2015 ersätter den av Visuera utvecklade hjälpmedelsdatabasen den tidigare motsvarigheten, Hinfo. Hjälpmedelsdatabasen går nu under ett nytt namn, Hjälpmedelstjänsten.

 

Två typer av organisationer kan ansluta till tjänsten:

  • sjukvårdshuvudmän som bedriver hjälpmedelsverksamhet
  • leverantörer av sådana hjälpmedel som kan klassificeras enligt      ISO 9999 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

 

Hjälpmedelsleverantörer behöver inte ha något upphandlingsavtal tecknat med sjukvårdshuvudman för att anluta till tjänsten.

 

Användargrupper och nyttjande

I Hjälpmedelstjänsten registrerar hjälpmedelsleverantörer sina produkter och information om dessa. Sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer hanterar där gemensamt sina upphandlingsavtal.

 

Sjukvårdshuvudmän hämtar information om produkter och avtal från Hjälpmedelstjänsten, dels automatiskt till förskrivningssystem - i olika utsträckning, dels genom att användare loggar in via Hjälpmedelstjänstens webbgränssnitt.

 

En annan stor konsument av Hjälpmedelstjänstens information om produkter är Tema Hjälpmedel på 1177.se. Utöver att hitta nationell och regional information om hjälpmedelsprocessen kan en invånare också söka fram information om specifika hjälpmedelsprodukter och dessutom se om dessa är tillgängliga i det landsting/den kommun där invånaren bor. Kvaliteten i produktdelen av temat är direkt beroende av volymen och innehållet i den information som leverantörerna registrerar.

 

Hjälpmedelstjänsten är anpassad och förberedd för e-handel.

 

Förvaltning och finansiering

Ytterst ansvarig för förvaltningen av Hjälpmedelstjänsten är Inera. Inera är också utförare av första linjens support samt hanterar tjänsteavtalen mellan Inera och tjänstens kunder. Västra Götalandsregionen ansvarar för IT-förvaltningen och andra linjens support på uppdrag av Inera.

 

I anslutning till driftsättningen av Hjälpmedelstjänsten, har Visuera tecknat underhålls- och serviceavtal avseende bl.a. support, serverdrift och utveckling av nya versioner av tjänsten.

 

Hjälpmedelstjänsten är en del av den Nationella katalogen för produkter och avtal, som tidigare hette Produktkatalogen och som förvaltas av Västra Götalandsregionen. 

 

Tjänsten finansieras till lika stora delar av kundgrupperna sjukvårdshuvudmän respektive hjälpmedelsleverantörer.

 

 

Mera information finns på Ineras hemsida.

 

 

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com