HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Stockholms läns landsting (SLL) tecknar avtal

2008-08-21T00:00:00

Stockholms läns landsting (SLL) tecknar avtal med Visuera Integration AB gällande Processbeskrivning inkl. nyttoeffekter - Färdtjänsten. Uppdraget baseras på ett initialt arbete som genomförts inom ett pågående kommun och landstingsövergripande projekt för kravställning av en regional webbplats för realisering av e-tjänster. Detta projekt är initierat av IT-forum inom KSL vars styrelse har kommun och landstingsrepresentation.

Inom nämnda projekt har den inledande kartläggningen av just färdtjänsten tagits fram för att visualisera nyttoeffekter i processer som involverar många olika parter (medborgare, kommun, husläkare och Färdtjänsten) vid införande av en e-tjänst som processtöd. 

För mer information, kontakta:
Jan Emanuelsson, Försäljningschef Visuera Integration AB, 
08-545 494 37,  jan.emanuelsson@visuera.com  

Susanne Ribbing, Uppdragsansvarig, Stockholms läns landsting (SLL) 
08-737 30 44,  susanne.ribbing@sll.se  

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com