HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Västra Götalandsregionen tecknar underhållsavtal, Nationell katalog för produkter och avtal.

Nationell katalog för produkter och avtal, har utvecklats av Visuera på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Nationell katalog för produkter och avtal är en webbaserad tjänst där leverantörer loggar in och underhåller sina produkter och avtal. Den är en central källa för pris- och produktinformation och innehåller både varor och tjänster.

 

Här finns även funktionalitet som erbjuder möjligheter även för andra sjukvårdshuvudmän än Västra Götalandsregionen att hämta information om produkter och avtal från tjänsten, dels automatiskt till förskrivningssystem - i olika utsträckning, dels genom att användare loggar in via tjänstens webbgränssnitt.

 

En annan stor konsument av katalogtjänsten är 1177 Vårdguiden. Utöver att hitta nationell och regional information om hjälpmedelsprocessen kan en invånare också söka fram information om specifika hjälpmedelsprodukter och dessutom se om dessa är tillgängliga i det landsting/den kommun där invånaren bor. Mera information finns på Ineras hemsida.

 

Nationell katalog för produkter och avtal är anpassad för e-handel.

 

Nationell katalog för produkter och avtal, förvaltas av Västra Götalandsregionen och underhålls- och serviceavtal har tecknats med Visuera avs. bl.a support, serverdrift och utveckling av nya versioner av tjänsten. 

 

På Västra Götalandsregionens  Marknadsplats kan du läsa mera om hur Västra Götalandsregionen använder Nationell katalog för produkter och avtal i sin verksamhet.

 

 

 

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com