HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Visuera erhåller ramavtal i samband med LEAN-införande inom Växjö kommun

Ramavtalet är tecknat tillsammans med vår samarbetspartner Releze AB och gäller införande av både utbildningspaket och konsulttjänster relaterade till verksamhetsöversyn/processkartläggning, vilket sker med stöd av Visueras modelleringsverktyg.

 

Växjö kommuns syfte är att gemonföra ett leanarbete för att stärka förbättringsarbetet, arbeta smartare, använda skattemedel mer effektivt och göra medarbetarna mer delaktiga. Följande målbild för leaninförandet har formulerats inom kommunen:

"Vi i Växjö kommun vill ha nöjda medborgare. Vi ska tillhandahålla bästa möjliga service, tjänster och produkter till medborgare, näringsliv och samarbetspartners. Vi gör brukare/medborgare delaktiga och använder skattemedel och resurser effektivt för att öka värdet för medborgarna. Medarbetarens kompetens tas tillvara genom att man blir delaktig och tar ansvar för att genomföra och kontinuerligt förbättra verksamheten"


För mer information om Visueras del i detta, kontakta:
Jan Emanuelsson, Försäljningschef Visuera Integration AB,
08-545 494 37,  jan.emanuelsson@visuera.com 

 

Mer information om Releze finns på deras hemsida http://www.releze.com/

 

 

 

 

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com