HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Visuera erhåller strategiskt ramavtal med Kammarkollegiet

Visuera har i samarbete med Cybercom tilldelats ett strategiskt ramavtal inom Kammarkollegiets nya stora ramavtalsupphandling Programvaror och tjänster 2014, inom området Systemutveckling.  

 

Avtalet som började gälla från den 7 april har en löptid på två år, plus en option på ytterligare två år. Avtalet kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt landsting, kommuner och statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt.


I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då upphandlingen omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, hårdvaruappliance, appar och molntjänster.

 

Ramavtalet omfattar även tjänster, konsulttjänster och kundunik tjänsteleverans. Utöver dessa programvaror och tjänster finns möjlighet att avropa en webbshop vilket är en tjänst från vilken kund enkelt efter avrop kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar till befintliga programvaror.

 

Exempel på produkt/tjänst

  • Proprietär programvara
  • Programvara med öppen källkod
  • Appar och Appliance (mjukvara inbyggd i hårdvara)
  • Konsulttjänst
  • Molntjänst och Kundunik tjänsteleverans
  • Webbshop

 

För mer information kontakta:

Jan Emanuelsson, Försäljningschef +46 708 55 42 43, jan.emanuelsson@visuera.com

 


Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com