HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Visuera Integration AB utför konsultuppdrag åt Haninge Kommun

2009-04-01T00:00:00

Visueras uppdrag är att utföra processmodellering och göra konsekvensanalyser inom SoL, LSS och IFO. Genomförandet baseras i huvudsak på Visueras tidigare erfarenheter från deltagandet i ANNA-projektet. Inom de tre områdena ska processmodelleringen visa på hur man arbetar idag (NU-läge). Baserat på dessa NU-lägesunderlag och tidigare framtagna processbeskrivningar som utnyttjats i en upphandling av verksamhetsstödjande IT inom ANNA-projektet, kan en konsekvensanalys genomföras. Resultatet blir en konsekvensbeskrivning som sedan ligger till underlag för det förändringsarbete som krävs för att den nuvarande organisationen och befintliga processer ska anpassas inför BÖR-läget (när Pulsen implementerat sitt nya IT-stöd).

För mer information, kontakta:
Jan Emanuelsson, Försäljningschef Visuera Integration AB, 
08-545 494 37, jan.emanuelsson@visuera.com 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com