HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Visuera utvecklar ny nationell hjälpmedelsdatabas

Projektet Hitta och jämför hjälpmedel ska utveckla en ny nationell hjälpmedelsdatabas som ersätter Hinfo, inklusive de gränssnitt som behövs för att leverantörer löpande ska kunna förse databasen med ny information och sjukvårdhuvudmän bland andra ska kunna ta del av informationen. Funktionalitet och användbarhet hos databasen ska vara som idag eller bättre. 

Hjälpmedelsdatabasen ska vara anpassad och förberedd för e-handel. Databasen ska också så långt som det är rimligt, och utifrån resultatet från en utredning om konsumentprodukter som under året genomförs hos Hjälpmedelsinstitutet, vara förberedd för att kunna hantera en utökad mängd konsumentprodukter.

 

Projektet ska även utveckla en ny invånartjänst om hjälpmedel på 1177.se. Tjänsten - temaområdet Hjälpmedel - ska dels innehålla information och vägledning om hjälpmedelsområdet och förskrivning, dels erbjuda en hitta- och jämfördel som ska underlätta för invånare att just hitta och jämföra olika hjälpmedel. Tjänsten ska ha hög tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. När tjänsten lanseras kommer visst redaktionell innehåll om konsumentprodukter att finnas.

 

Utvecklingen av tjänsten är ett steg i arbetet med att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård som staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade en överenskommelse om i juni 2011.

Uppdraget finansieras av Socialdepartementet.

 

Organisation och arbetsprocess
 

På uppdrag av Inera ansvarar Stockholms läns landsting, SLL, för alla delar av projektet och driver det i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet, sjukvårdshuvudmän, leverantörer av hjälpmedel, utvecklingsleverantörer och förvaltningsorganisationerna för de kommande tjänsterna.
 

Västra Götalandsregionen, som kommer att förvalta den kommande hjälpmedelsdatabastjänsten, arbetar i projektet med förberedelse för förvaltning och anslutning av sjukvårdshuvudmän och leverantörer till tjänsten. Tema Hjälpmedel kommer att förvaltas av SLL, som del av 1177.se.
 

SLL planerar, sammanhåller och koordinerar på övergripande nivå införandet av den nya databasen hos sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer.
 

Visuera utför utvecklingen av databasen med tillhörande processer för att bl a underhålla hjälpmedelsprodukterna.

 

Läs mer om projektet på
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/hitta-o-jamfor-hjalpmedel/ 

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com