HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera
1

Beskriv Nu-läge

 

Aktiviteter

1. Identifiera och analysera befintliga verksamhetsprocesser.

2. Låt verksamhetspersoner delta i workshops och i intervjuer för kartläggning av verksamheten.

3. Kartlägg informationsflöden och aktiviteter med fokus på roller eller befattningar inklusive befintligt IT-stöd.

4. Beskriv verksamhetsprocesserna med översikts-, simbane- och flödesscenariomodeller.

5. Sammanställ och förklara de begrepp som är relevanta för verksamhetsprocesserna.

6. Gör en målformulering som beskriver målen för verksamhets-utvecklingsprojektet samt dess koppling till övergripande strategiska och operativa mål.

 

Resultat

A. Rollbeskrivningar som sammanställer de aktiviteter som en aktör i en roll inklusive IT-stöd utför.

B. Flödesmodeller som beskriver informationsflöden och fysiska flöden som utbyts mellan de olika rollerna.

C. Översiktsmodeller som översiktligt beskriver verksamhetsprocesserna. Från översiktsmodellerna går det att göra "drill down" till underliggande översiktsoch simbanemodeller .

D. Simbanemodeller av NU-läget som beskriver aktiviteterna i en process och hur flödena är kopplade till aktiviteterna.

E. Flödesscenariomodeller som beskriver en delmängd av de möjliga flödesfall som finns mellan processerna för t ex varu-, kund- och informationsflöden.

F. Dokument med målformulering inklusive koppling mot övergripande strategiska och operativa mål.

G. Dokument med begreppsdefinitioner.

H. Organisation som är delaktig i det kommande förändringsarbetet.

Visuerametoden

 

 

 

 

klicka på ett steg i metodmodellen för att läsa mer

Visuerametoden v5

 

Klicka på bilden för att se hela Visuera-metoden!

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com