HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera
2

Kravställ Bör-läge

 

Aktiviteter

1. Identifiera de delar av verksamhetsprocesserna som ska effektiviseras.

2. Förfina och detaljera målen som tagits fram i Steg 1.

3. Identifiera de delar av verksamhetsprocesserna som ska effektiviseras med ett förändrat
IT-stöd (eventuellt med eProcesser).

5. Skapa en förbättrad begreppsmodell för det begrepp som behöver förändras.

4. Kravställ BÖR-läge för de verksamhetsprocesser som ska förändras med nya översikts-,
simbane-, eRegister- och informationsflödesmodeller.

6. Låt verksamhetspersoner delta i workshops för brainstorming om möjliga förbättringar, granskning och förankring av framtagna kravmodeller.

7. Ta fram nyttoeffekter och investeringskalkyler.

8. Förankra modeller med beslutsfattare och användare.

9. Skapa kompletterande upphandlingsdokument om upphandling skall utföras.

10. Besluta om fortsatt investering.

 

Resultat

A. Nya roller och rollbeskrivningar för BÖR-läge.

B. Identifiering av ett eventuellt förändrat IT-stöd (eventuellt med eProcesser).

C. Nya eller kompletterande eRegistermodeller som beskriver den information som ska lagras elektroniskt.

D. Informationsflödesmodeller för BÖR-läge som beskriver de flöden som skall vara nya eller ändras.

E. Eventuellt nya översiktsmodeller av verksamhetens BÖR-läge.

F. Personal som är motiverad att utföra det förändringsarbete som måste utföras för att utveckla en effektivare organisation. 

G.Nya eller ändrade simbanemodeller av BÖR-läget, eventuellt med ny roll för förändrat IT-stöd (eventuellt med eProcesser).

H. Automatgenererade användargränssnitt som tydligt presenterar nya eller ändrade informationsflöden mellan IT-system och användare.

I. Effektdiagram som grafiskt åskådliggör nyttoeffekter och föreslagna förändringar för BÖR-läget jämfört med NU-läget.

J. Flödesscenariomodellersom beskriver en delmängd av de möjliga flödesfall som finns mellan processerna för t ex varu-, kund- och informationsflöden.

K. Sammanställning av nyttoeffekter och en investeringskalkyl.

L. Kompletterand upphandlingsdokument om upphandling skall utföras.

 

Visuerametoden

 

 

 

 

klicka på ett steg i metodmodellen för att läsa mer

Visuerametoden v5

 

Klicka på bilden för att se hela Visuera-metoden!

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com