HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera
3

Utveckla

 

1. Använd kravmodeller framtagna i steg 2 som kravspecifikation på det önskade IT-stödet eller som input på hur organisationen skall förändras.

2. Välj intern eller extern leverantör för förändring av IT-stöd.            

3. Utför upphandling av utveckling för IT-stöd.

4. Fortsatt förankringsarbete av förändrade verksamhetsprocesser på alla nivåer i organisationen.

 

Aktiviteter
alt a: Utveckla nytt IT-stöd

5. Vid utveckling/upphandling av nytt IT-stöd används simbane-, informationsflödes-, eRegister- och eProcess- modeller som skapats med Visueras programverktyg i steg 2 för att:

       a) Automatgenerera programkod och körbara användargränssnitt.

       b) Automatgenerera den programkod som skapar eRegistren.

       c) Utveckla den programkod som behövs för att få eProcesserna körbara.

       d) Utveckla den tekniska integrationen och gränssnitten mellan berörda IT-stöd.

6. Testa det nya IT-stödet.

7. Definiera och genomför acceptanstest.

 

Aktiviteter
alt b: Utveckla befintligt IT-stöd

5. Vid utveckling/upphandling av förändrat IT-stöd används simbane-, informationsflödes-, eRegister- och eProcess- modeller som skapats med Visueras programverktyg i steg 2 för som kravdokument.

6. Testa det förbättrade IT-stödet.

7. Definiera och genomför acceptanstest.


Aktiviteter: Utveckla organisation

8. Använd rollbeskrivningar och framtagna processmodeller för att:

        a) Analysera och besluta om en organisationsförändring skall genomföras.

        b) Utveckla en eventuellt ny organisationsmodell.            

        c) Förankra hur en eventuell organisationsförändring skall genomföras.

        d) Skapa nya befattningsbeskrivningar.

        e) Dimensionera antal aktörer som behövs i varje roll.

9. Utbilda lärare i nya processer och roller.

 

Resultat

A. Testat och körbart IT-stöd (förändrat eller nytt).

B. Motiverad personal för att genomföra förändringen till ett nytt arbetssätt.

C. Utbildade lärare som kan utbilda i de nya processerna med tillhörande IT-stöd.

D. En eventuellt ny organisationsmodell. 

 

Visuerametoden

 

 

 

 

klicka på ett steg i metodmodellen för att läsa mer

Visuerametoden v5

 

Klicka på bilden för att se hela Visuera-metoden!

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com