HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera
4

InförAktiviteter: Inför IT-stöd

1. Utveckla och testa alla elektroniska gränssnitt för att skapa automatiska informationsflöden mellan olika IT-stöd.

2. Om nya IT-stöd skall införas skall masterdata kopieras/migreras från befintliga IT-stöd till nytt IT-stöd.

 

Aktiviteter: Inför organisationsförändring

3. Fortsatt förankringsarbete på alla nivåer i organisationen.

4. Omarbeta BÖR-lägesmodellen som del av förvaltningsmodellen.

5. Utbilda medarbetare i förändrade och nya roller.

6. Inför en eventuell ny organisationsmodell.

 Resultat

A. Automatiserad informationsöverföring av data mellan olika IT-stöd som är testat för drift.

B. De nya IT-stöden är laddade med masterdata.

C. Personal utbildad i förändrade och nya processer med tillhörande IT-stöd.

D. En uppdaterad förvaltningsmodell 

 

Visuerametoden

 

 

 

 

klicka på ett steg i metodmodellen för att läsa mer

Visuerametoden v5

 

Klicka på bilden för att se hela Visuera-metoden!

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com