HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera
5

Förvalta och driv verksamhet

 

Aktiviteter

1. Driv verksamheten efter framtagna verksamhetsprocesser.

2. Bestäm  aktörer och konfigurera IT-systemen efter aktörernas roller.

3. Övervaka och ge support för eProcesser och andra ingående IT-system.

4. Följ upp och rapportera verksamhetsprocessernas fastställda nyckeltal.

5. Följ upp och rapportera enligt förvaltningsprocessen.

6. Utvärdera och avveckla produkter och tjänster som inte längre efterfrågas.

7. Tillämpa förvaltningsprocessen för vidareutveckling verksamhetsprocesserna.


Resultat

A. Effektiva och kvalitetssäkrade verksamhetsprocesser.

B. Nyckeltal som går att övervaka.

C. Kunskap för ytterligare förbättring av verksamhetsprocesserna har insamlats.

D. Om förbättrat IT-stöd har införts är det driftsatt och är en del av de nya verksamhetsprocessernas effektivisering och kvalitetsförbättring.

 

Visuerametoden

 

 

 

 

klicka på ett steg i metodmodellen för att läsa mer

Visuerametoden v5

 

Klicka på bilden för att se hela Visuera-metoden!

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com