HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Artikel - Framtidens sjukvård

Angereds Närsjukhus ska bygga framtidens sjukvård. När hälften av patienterna är födda utomlands ställs dock helt nya krav på  kommunikationen.

Ipad_hand

 Med sin långa erfarenhet av Visueras modeller är Ida Wernered en av utvecklingsstrategins viktigaste resurs.


 I dag gör Sveriges största landsting alla sina inköp med  Visueras molnbaserade e-handelslösning. Ida Wernered var ansvarig för det omfattande succéprojektet inom Västra Götalandsregionen. Sedan mer än 20 år har Ida Wernered arbetat med affärsutveckling. Hennes nuvarande roll är som utvecklingschef för Angereds Närsjukhus. Även den här gången använder hon  Visueras metodik för att utveckla styrbara, transparanta värdeskapande vårdprocesser.


 -  Vi bygger framtidens vård med hjälp av Visueras metodik. Kombinerat med deras kompetens får man en strukturerad verklighet som i grunden är komplex säger Ida Wernered.


 Tillsammans med olika vårdaktörer ska de skapa optimala vårdlösningar för patienter med en komplex problematik. Angereds Närsjukhus ska stå klart 2015. Målgruppen är ca 95 000 människor i två stadsdelar. Av dem är hälften födda utomlands. Området har ett högt fattigdomsindex - ovanpå de språkliga problemen har många dessutom läs- och skrivsvårigheter. Det gör att de inte kan tillgodose sig den information och teknik som vården erbjuder. Därför blir hälsan ojämlik. Ida Wernered berättar att resultatet syns i statistiken - en pojke som föds i nordöstra Göteborg lever i genomsnitt nio år kortare än i det övriga landet.

 

För att möta problemen är Angereds Närsjukhus intresserade av "mobile health" - lösningar för mobila vårdprocesser. Konkret handlar det om att erbjuda högspecialiserad vård utanför sjukhusets lokaler. Det kan vara i hemmet, skolan eller andra platser där patienterna finns. Sjukhuset satsar även kraftigt på proaktiva insatser mot ohälsa. En minskad grad av inläggning får pengarna att räcka längre - men det handlar framförallt om att skapa en mer jämlik vård och hälsa.

 

- Vi jobbar en del på det här sättet redan i dag, men vi vill fördjupa det här. Då måste vi veta hur teamen ska jobba. Vilka  arbetsprocesser handlar det om? Hur ska de kommunicera med patienterna under  konsultationer? Vilka roller, teknik och information behövs - och vilka nyttor/effekter kan vi få? Det här kan man identifiera och beräkna med Visueras metodik. Deras metodik är oslagbar - den ger en otroligt tydlig bild, säger hon.

 

Alla arbetsprocesser utvecklas tillsammans med de aktörer som förväntats arbeta i processen och ska skapa ett eller flera värden. Därför är det mycket viktigt att visualiseringen gör processerna lättfattliga för samtliga inblandade. Med Visuerametodiken beskrivs arbetet i bildlösningar snarare än med text. Visueras metodik ger svar på frågorna "vem, hur och med vilken information" - och deras businessmodell klarar av komplexa värden. Ida Wernered berättar dock att huvuddelen av de processverktyg som används i dag är så övergripande att det ofta blir fel.

 

- De har ingen koll på informationen. Man ser inte hur olika
processer går in eller över i varandra - ibland kan fem processer leverera in i en. Det här är en svaghet i nästan alla modeller, men man ser det med Visueras metod, säger hon.

 

 

Bakom Visueras unika lösningar ligger en omfattande satsning på forskning. I sin roll som utvecklingschef samarbetar Ida Wernered med Ann Ekberg-Jansson,  forskningschef på Angereds Närsjukhus.
ida 

Tillsammans har de initierat - och håller på att starta upp ett långsiktigt partnerskap för utveckling tillsammans med Visuera, samt Chalmers, Handelshögskolan, IT-universitetet, med flera.Utvecklingschefen anser att Visueras storhet även ligger i passionen och tillgängligheten hos de människor som utgör företaget.- De gör alltid mer än de ska, men som kund förstår man det först efteråt, säger Ida Wernered.

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com