HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Artikel - Partner

 - Nästan alla IT-projekt blir dyrare och tar längre tid än vad man har tänkt. Med Visuera slipper man det. Sedan ska man inte glömma bort vikten av att ha organisationen med sig från början, säger Susanne Ribbing, seniorkonsult på Kentor IT AB.

 

Företagets konsulter utvecklar sina IT-lösningar tillsammans med användarna. På så sätt blir nya arbetssätt förankrade hos de anställda redan på ett tidigt stadium.

 

Susanne Ribbing har sex års erfarenhet av att arbeta med "Visuera-metoden", varav tre år på Kentor. I dag bygger hon all visualisering och kravspecifikation på modellerna. - Med bilder kan man visa allt från gränssnitt till hur arbetsflödena kommer att fungera i det nya läget. Visueras metod visar också tydligt om man jobbar på ett krångligt eller felaktigt sätt, säger hon.

 

Ofta presenteras kravspecifikationer i form av tunga textdokument, främst avsedda för IT-tekniker. Det innebär många gånger att kunden i slutändan inte är säker på vad de egentligen har beställt. Kentor har dock hittat lösningen på kommunikationsproblemen mellan konsulter och uppdragsgivare.

 

- Just här är Visuera oslagbara. Vid traditionell kravställning går kunden igenom hur lösningen ska fungera och konsulterna antecknar. Men det är lätt att man missförstår varandra. När sedan produkten är färdig så är risken stor för att kunden säger "så här fungerar det inte". Med Visueras modeller blir det urtydligt vad man har uppfattat och det är enkelt att korrigera tills kunden är helt nöjd. Man har då en gemensam bild av hur den nya lösningen ska fungera och innehålla, säger Susanne Ribbing.

 

Visueras flödesmodeller visar verksamhetens nuläge, samt hur  man istället bör jobba. Systemet gör det enkelt för kunden att se vilka parametrar som behöver vara med och var det saknas koppling. Konsulten kan  fortlöpande göra ändringar tills beställaren blir nöjd.

- Ibland behöver kunden inte alls ett nytt IT-stöd, utan de  behöver bara organisera sig bättre på hemmaplan. Det finns mycket pengar att spara in på att göra det här först, istället för att önska sig ett system som man tror är lösningen för det dagliga arbetet, säger hon.

 

Just nu arbetar Susanne Ribbing med att utveckla en IT-lösning för att beställa tolkar till patienter. Tidigare har hon bland annat använt Visueras modeller i arbetet med ett politiskt parti, Stockholms kommun - och landsting, samt SL.

 

Visuerametodens styrka är att modellerna utvecklas tillsammans med de som ska använda dem i sitt dagliga arbete. Ribbing berättar att de anställda brukar vara mycket entusiastiska och idérika. Det kan dock  vara svårare att övertyga beställaren om att de själva ska delta i  utvecklingsarbetet istället för att överlåta kravställning på den egna
IT-avdelningen. Kunden inser inte alltid att tidsinvesteringen i början av arbetet lönar sig i slutändan då det blir mindre fel och missförstånd som behöver rättas.

 

- Det är viktigt att ta ut kursen rätt från början. Ett litet fel kan får stora konsekvenser i slutänden. Det krävs lite modiga chefer på inköpssidan som vågar ändra på arbetssättet. Om de anställda får berätta hur de vill jobba i framtiden så är ju hela förankringsarbetet redan klart. Då finns det inget motstånd mot nya arbetssätt. De anställda vet vad som kommer, för de har själva varit med och tagit fram förändringarna. Den här lösningen blir inte alls dyrare för kunden, för man slipper förseningar och fördyringar.

 

Det finns bara fördelar och jag har inte jobbat med någon kund som inte har varit nöjd med resultatet, säger Susanne Ribbing.

Med hjälp av Visueras modeller kan Kentor IT AB leverera exakt det som kunden efterfrågar - varje gång.ribbing

 

Företaget levererar kompletta IT-system med ansvar för smtliga moment - från verksamhetsutredning till driftsättning. De är sedan 2007 ett bolag inom TeleComputing-koncernen och Kentor har i dag cirka 300 nställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, St. Petersburg och Oslo.

Föetagets IT-konsulter erbjuder specialist-kunnande till utvalda branscher, som vård, fastighet, medlemsorganisationer och telekom. I sitt arbete har de stor  nytta av Visueras modeller för att beskriva verksamhetsprocesser.

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com