HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Processbibliotek

Nationell produkt- och avtalskatalog


Nationell katalog för produkter och avtal, har utvecklats av Visuera på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Nationell katalog för produkter och avtal är en webbaserad tjänst där leverantörer loggar in och underhåller sina produkter och avtal. Den är en central källa för pris- och produktinformation och innehåller både varor och tjänster.

 

Vi nedanstående länk loggar du in för all ta del av processflödes- modellen som beskriver arbetsflöden och informationsflöden i den   nya nationella tjänsten för underhåll av produkter och avtal. 

 

Logga in: Processflödesmodell, Nationell produkt- och avtalskatalog  (*)


Har du inte inloggningsuppgifter vill vi att du uppger dina kontaktuppgifter via ansökningslänken i den högra kolumnen.

 

Mer information om Nationell katalog för produkter och avtal nås via  Ineras hemsida.

Maknadsplatsens hemsida kan du läsa mera om hur Västra Götalandsregionen (VGR) använder Nationell katalog för produkter och avtal i sin verksamhet  

 


 

VGR Marknadsplatsen 


Västra Götalandsregionen beslutade 2006 att införa elektronisk handel för att effektivisera och underlätta den administrativa processen Beställning-Avrop-Leverans-Faktura-Betalning. Syftet var även att kvaliteten och interna kontrollen i arbetsprocessen skulle förbättras. 

I anlutning till detta projekt togs en krav- & processflödesmodell fram. Modellen är inte helt detaljerad och uppdaterad på alla nivåer men ger ändå en introduktion om hur eHandel i och runt Marknadsplatsen bedrivs. 

Vi nedanstående länk loggar du in för all ta del av krav- & processflödesmodellen.

 

Logga in:  Kravmodell för VGR´s e-handel

 

Har du inte inloggningsuppgifter vill vi att du uppger dina kontaktuppgifter via ansökningslänken i den högra kolumnen.

 

Mera information om eHandel inom Västra Götalandsregionens finns på Marknadsplatsens hemsida.

 


 

Socialtjänstens myndighetsutövning 

 

Processbeskrivningen som utvecklats med hjälp av Visuerametoden och tagits fram inom Anna-, Hanna- & Sanna-projektet, som är ett kommungemensamt innovativt utvecklingsarbete vars mål är en lösning på vård och omsorgsverksamhetens behov av ett öppet och modernt IT-stöd.

Handläggare inom socialtjänstens myndighetsutövning samt vård- och omsorgspersonal har analyserat och bidragit med underlag för beskrivning av arbetsprocesserna. Sammanlagt har 120 personer (handläggare, chefer, IT strateger) deltagit i utvecklingsarbetet.

 

Miljonupphandling för socialtjänst Computer Sweden 2007-09-27

 

Arbetsprocesserna är dokumenterade i processkartor, som även innehåller vilken information som behöver vara tillgänglig för vilken roll vid varje givet tillfälle i arbetsprocessen. 


 Logga in: Socialtjänstens myndighetsutövning (*)

 

Har du inte inloggningsuppgifter, vill vi att du uppger dina kontaktuppgifter via ansökningslänken i den högra kolumnen.

 


 

Forskningsprojektet - "Vårdens framtida IT-system"

 

För att visualisera sin vision på vårdens framtida IT-system har forskare på Högskolan i Skövde tillsammans med Visuera byggt en demonstrator för ett möjligt framtida IT-system för sjukvården. I projektet samarbetar forskarna med Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionens utvecklingsråd och Regionens strategiska IT-avdelning. Demonstratorn visar ett så kallat processtöd och fokuserar på patientens väg genom vårdkedjan och på flödet av information - både medicinsk och administrativ - mellan kedjans olika aktörer.

För mer information, besök projektets hemsida: www.his.se/vfi.

Processbeskrivningen som avser den generella processen för patientmötet och som ligger till grund för demonstratorn, har utvecklats med hjälp av Visuerametoden och för att få tillgång till detta material, vill vi att du uppger dina kontaktuppgifter.

 

Logga in: VFI Patientmöte (*)

 

Har du inte inloggningsuppgifter, vill vi att du uppger dina kontaktuppgifter via ansökningslänken i den högra kolumnen.

 

 


 

Etableringsreformen - "Bosättningsprocessen"

 

Det EU-finansierade projektet "Samverk Nordost" har som syfte att:

  • fler flyktingar skall snabbare nå en högre självförsörjningsgrad och delaktighet i samhället

och det övergripande målet:

  • Gemensam struktur/modell som kan erbjuda nyanlända flyktingar en effektiv, flexibel, individanpassad och kvalitativ introduktion

Inom ramen för ett av delmålen inom projektet har kartläggning av bosättningsprocessen genomförts. Detta för att öka graden av förståelse och samverkan mellan processens olika aktörer.

Processbeskrivningen har utvecklats med hjälp av Visuerametoden och för att få tillgång till detta material vill vi att du uppger dina kontaktuppgifter.

 

Logga in: Bosättningsprocessen (*)

 

Har du inte inloggningsuppgifter, vill vi att du uppger dina kontaktuppgifter via ansökningslänken i den högra kolumnen.

 

 

 

Klicka här för att ansöka om tillgång till processbeskrivningarna

 

 (*) Dessa sidor använder ActiveX. För att kunna använda alla funktioner rekommenderar vi Microsoft Internet Explorer.

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com