HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Referens: VGR Marknadsplatsen

Kund:   Västra Götalandsregionen

 

Projektnamn: eHandel


Syfte: Västra Götalandsregionen beslutade 2006 att införa elektronisk handel för att effektivisera och underlätta den administrativa processen Beställning-Avrop-Leverans-Faktura-Betalning. Syftet var även att kvaliteten och interna kontrollen i arbetsprocessen skulle förbättras. Projektet skulle omfatta hela Västra Götalandsregionens organisation.


Genomförande: En förstudie genomfördes med hjälp av Visuerakonsulter och Visuerametoden i syfte att ta fram:

  • En tydlig kravspecifikation som baserades på verksamhetens behov och den framtagna e-Handelsmodellens principer.
  • En beskrivning av tänkbara lösningar.
  • En beräkning av kostnader och göra en nyttokalkyl för projektet som grund för underlag till beslut om realisering.


Resultat:          

  • e-Handelslösningen upphandlas som en molntjänst.
  • Visuera får deluppdraget att utveckla en avancerad Produktkatalog för varor och tjänster med e-Tjänsterna produkt-underhåll, produktkategorisering, utbudsplanering m.m.
  • e-Tjänsterna i anslutning till Produktkatalogen är en vidareutveckling av de e-Tjänster som utvecklades av Visuera inom ramen för det Vinnovafinansierade forskningsprojektet, TOFFEE.
  • Integrering av relevanta befintliga system.
  • e-Handelslösningen togs i drift under 1:a kvartalet 2011.
  • Kalkylerad besparing är 300 Miljoner på 5 år.

 

Nationell katalog för produkter och avtal:

Produktkatalogen som omnämns ovan, har sedan driftsättningen vidareutvecklats med ny funktionalitet och har samtidigt bytt namn till Nationell katalog för produkter. 


Marknadsplatsens hemsida kan du läsa mera om hur Västra Götalandsregionen (VGR) använder Nationell katalog för produkter och avtal i sin verksamhet. 


Krav- & processflödesmodell:

 

En krav- & processflödesmodell har tagits fram inom Västra Götalandsregionen. Modellen är inte helt detaljerad och uppdaterad på alla nivåer men ger ändå en introduktion om hur eHandel i och runt Marknadsplatsen bedrivs. 

 

 

Logga in: Kravmodell för VGR´s e-handel (*)

 

Har du inte inloggningsuppgifter vill vi att duuppger dina kontaktuppgifter via ansökningslänken nedan:

Klicka här för att ansöka om tillgång till processbeskrivningarna

 

För att kunna använda alla funktioner rekommenderar vi Microsoft Internet Explorer. (*) Dessa sidor använder ActiveX.


Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com