HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Frukostseminarium - Hur kan Visueras arbetssätt och verktyg förstärka ett Lean-införande!

Detta frukostseminarium har rönt stort intresse och har genomförts vid 2 st olika tillfällen i Stockholm. För de som inte kunde närvara vid något av dessa tillfällen erbjuder vi ytterligare 1 st  tillfälle i Stockholm. Vi har även fått önskemål från boende i västra Sverige, varför vi vill passa på att genomföra ett seminarium på plats i Göteborg. 

 Kugghjul

Visueras verktyg har under de senaste åren använts för att på ett strukturerat sätt dokumentera arbetsflöden, informationsförsörjning, nyttoeffekter mm i samband med införande av Lean, med många nöjda kunder som resultat.

 

Det som framförallt varit lyckosamt är att man med hjälp av Visueras arbetssätt och verktyg, på ett strukturerat sätt visualiserat både arbetsflöden och tillhörande IT-stöd, på ett för medarbetarna begripligt sätt, vilket lett till förankring och engagemang.

 

I frukostseminariet tar vi upp, ger svar och berör:

  • hur användningen av Visueras verktyg förstärker ett traditionellt leaninförande!
  • hur nyttoeffekter visualiseras i arbetsflöden och informations-flöden?
  • hur "ständiga förbättringar" dokumenteras och samtidigt utgör grund för verksamhetsutveckling och förbättrat IT-stöd!

 

 För att skapa en informell samvaro, hålls seminariet i mindre grupper.

 

GÖTEBORG

Datum:
Tisdag 9 april 2013

Tider:
Frukost serveras från kl. 08:00, seminariet kl. 08:30 - 09:30

Adress:
Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10
Göteborg

 

STOCKHOLM

Datum:
Tisdag 16 april 2013

Tider:
Frukost serveras från kl. 08:00, seminariet kl. 08:30 - 09:30

Adress:
Visueras lokaler
Sankt Eriksgatan 117
(A-hissarna, 4 tr)
Stockholm

 

 

 

Kostnad:
0 SEK

 

 

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com