HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Visuera Information Manager

Historiskt har det visat sig svårt att koppla verksamhetsbegrepp, som tagits fram vid en begreppsanalys/modellering, till den tekniska utvecklingen av en IT-lösning.
 

Nu har Visuera med den nya e-tjänsten och verktyget Visuera Information Manager löst hur man på ett effektivt sätt kopplar verksamhetsbegrepp till en realiserad IT-lösningen utan programmeringsarbete.

 

Användningsområden

 • Begreppsanalys/Begreppsmodellering
 • Kategorisering av begrepp
 • IT-lösningens informationsflöden och datalager
 • Skapa, söka och underhålla:
  • Dynamiska och klickbara begreppsmodeller
  • Metadata för begrepp och deras egenskaper
  • Arv av egenskaper i ett kategoriserat begrepp
  • Webbaserade användarformulär med koppling till ett elektroniskt datalager
  • Begreppsförekomster av ett begrepp
  • Relationer mellan begreppsförekomster

 

 

Mer information:

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com