HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Visuera Modeler

För att kunna utveckla verksamhetens processer och dess IT-stöd, behöver vi förstå dem! Vi vet också att det är en stor utmaning att införa ett processorienterat arbetssätt inom en organisation, oavsett det gäller Lean, Six Sigma eller liknande.

 

Ett bra sätt att motivera och engagera anställda är att använda begripliga processmodeller vid kravställning, i det dagliga arbetet och för att stödja kontinuerlig processförbättring. En viktig del i detta arbete är därför ett verktyg för processmodellering som möjliggör modellering av arbetssätt, processer, informationsflöden mm på ett enkelt sätt.

 

Med Visuera Modeler (och med fördel Visuerametoden, steg 1 & 2) är det enkelt att visualisera komplexa verksamhetsprocesser och samtidigt få alla typer av flöden tydliggjorda. Verktyget är avsett att användas av såväl verksamhetskunniga som IT-specialister.

 

 BM grafisk modell

 

Visuera Modeler erbjuder bl.a:

  • Enkel navigering mellan modeller, informationsflöden och roller
  • Verktyg för detaljerad informationsmodellering av flöden och register
  • Biblioteksfunktion för återanvändning och sökning av informationsstrukturer och roller
  • Funktion för att skapa och anpassa webbformulär, kopplade till informationsflöden mellan roller
  • Funktion för att beskriva de nyttoeffekter som erhålls om ett BÖR-läge för en verksamhetsprocess införs
  • Funktion som gör det möjligt att publicera processmodeller på webben
  • Stöd för validering med metodregler


BM metadata
 

Mer information:

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com