HemKonsulttjänsterVerktygIT-tjänsterUtbildningReferenserSamarbetenOm Visuera

Visuera Reviewer

För lyckade digitaliserings- & verksamhetsutvecklingsprojekt krävs bra förankring och att berörda bereds möjlighet att vara med och påverka. Traditionellt sker detta via fysiska möten, vilket både är tidsödande och kräver mycket koordinerande.

 

För att råda bot på detta, har Visuera utvecklat ett verktyg, så att att berörda via webben på ett enkelt sätt kan läsa, granska och kommentera processmodeller inklusive tillhörande dokument. Härigenom kan flera involveras, kompetenhöjning sker samtidigt som utvecklingsprojekten och den efterföljande förvaltningen effektiviseras.

 

Överskådlig granskningsvy

VR skärmdump
  

 

Med hjälp verktyget Visuera Reviewer, visualiseras klickbara processmodeller och tillhörande dokument som tagits fram och utvecklats med hjälp av modelleringsverktyget Visuera Modeler. Dessutom erbjuder Visuera Reviewer även en smidig gransknings- & kommenteringsfunktion.

 

Några av fördelarna med Visuera Reviewer är:

  • en funktion för berörda att enkelt kommentera och ge synpunkter via en webbläsare.
  • en automatiserad funktion, för t.ex. processmodelleraren att enkelt visualisera och sammanställa kommentarer och synpunkter.
  • att alla berörda ges möjlighet att på ett smidigt sätt, vara med och påverka
  • att flera kan involveras utan "onödiga" möten
  • att verksamhetsvecklingsprojekten effektiviseras
  • att i utbildnings- & kompetenshöjningssyfte åskådliggöra hur en
    verksamhetsprocess med eller utan IT-stöd fungerar eller skall fungera

 

Webbformulär för kommentarer

VR kommentar

 

 

 

 

 

 

Mer information:

Visuera Integration AB © Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, 08-545 494 30, info@visuera.com