Hem » IT-stöd och processer

IT-stöd för tjänstekatalog och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Tjanstekatalogen

De flesta tjänsteorienterade verksamheter kan på den översta abstraktionsnivån beskrivas med processerna enligt figuren. Tjänstekatalogen innehåller central information som gör det möjligt för alla processerna i figuren att kunna fungera enkelt och effektivt.

Speciellt viktigt blir det att kunna beskriva och koppla flödena i processen Leverans av tjänster till katalogens information. Man kan då tydligt klargöra vilken organisation/roll som ansvarar och tillhandahåller de resurser som skall utföra aktiviteterna i processen.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom hälso- sjukvård eller tjänster för eldistribution är tillämpningar för tjänstekatalogen som Visuera idag utvecklar IT-stöd för.