Hem » Referenser » VGR Marknadsplatsen

Referens: VGR Marknadsplatsen

Syfte

Västra Götalandsregionen (VGR) beslutade 2006 att införa elektronisk handel för att effektivisera och underlätta den administrativa processen Beställning-Avrop-Leverans-Faktura-Betalning. Syftet var även att kvaliteten och interna kontrollen i arbetsprocessen skulle förbättras. Projektet skulle omfatta hela Västra Götalandsregionens organisation.

Genomförande

En förstudie genomfördes med hjälp av Visuera i syfte att ta fram:

  • En tydlig kravspecifikation som baserades på verksamhetens behov och den framtagna e-Handelsmodellens principer.
  • En beskrivning av tänkbara lösningar.
  • En beräkning av kostnader och en nyttokalkyl för projektet som grund för underlag till beslut om realisering.

Resultat

  • e-Handelslösningen upphandlas som en molntjänst.
  • Visuera fick deluppdraget att utveckla en avancerad Produktkatalog för varor och tjänster med e-Tjänsterna produkt-underhåll, produktkategorisering, utbudsplanering m.m.
  • e-Tjänsterna i anslutning till Produktkatalogen är en vidareutveckling av de e-Tjänster som utvecklades av Visuera inom ramen för det Vinnovafinansierade forskningsprojektet, TOFFEE.
  • Integrering av relevanta befintliga system.
  • e-Handelslösningen togs i drift under 1:a kvartalet 2011.
  • Kalkylerad besparing är 300 Miljoner kronor på 5 år.

avtalsunderh_ll