Hem » Referenser

Referens: AutoMed

Visuera har i det Vinnova finansierade projektet "AutoMed - Automation within Specialized Care" där bl.a. visat på hur Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) kan detaljera och vidareutveckla sina så kallade Teman, Patientområden och Patientflöden.

LÄS MER >>

Referens: VGR Marknadsplatsen

Västra Götalandsregionen (VGR) beslutade 2006 att införa elektronisk handel för att effektivisera och underlätta den administrativa processen Beställning-Avrop-Leverans-Faktura-Betalning. Syftet var även att kvaliteten och interna kontrollen i arbetsprocessen skulle förbättras. Projektet skulle omfatta hela Västra Götalandsregionens organisation.

LÄS MER >>

Referens: Nationell produkt- och avtalskatalog

Nationell katalog för produkter och avtal, har utvecklats av Visuera på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) och är en vidareutveckling av VGRs så kallade Marknadsplats. Katatalogen är en webbaserad tjänst där 2 200 leverantörer har loggat in för att underhålla sina produkter och avtal. Den har varit en central källa för pris- och produktinformation inom hälso- och sjukvård för både varor och tjänster.

LÄS MER >>