Hem » Tekniken

Tekniken

workflow

Tekniken bygger på ett sammanhängande visuellt modellspråk som är enkelt att lära då det innehåller få och verklighetsförankrade modellsymboler. Inga tekniska förkunskaper krävs. Att modellspråket är sammanhängande innebär att användaren själv kan

 • beskriva sin verksamhet
  • med flödesstyrande processer i nutid (= som processen bör fungera), i realtid (= som processen fungerar just nu, t ex köbildningar i flödena eller uppmaningar att utföra manuella aktiviteter) och i dåtid  (= vad som hänt i processen)
  • "top down" från övergripande process- och begreppsmodeller och/eller "bottom up" från använda begrepp
  • klart, tydligt och sanningsenligt förklara de verksamhetsnyttor som uppstår när en process ändras från ett nu-läge till ett bör-läge
 • automatisera programutvecklingen för de delar som utgör processens nya eller förbättrade IT-stöd

Modellspråket innehåller regler för hur modellsymbolerna får kopplas samman för att kunna bli en fungerande systemfunktion. Modellspråket och reglerna stöds av Visueras verktyg Visuera Information Manager. I verktyget ingår fyra huvudfunktioner: processmodellering, begreppsmodellering, informationsflödesmodellering, driftstöds konfigurering och styrning av processerna.

Under utvecklingen/förvaltningen av en process används modellerna och verktyget för att automatiskt skapa:

 • användargränssnitt i det egna IT-stödet för processen
 • datalager och sökvägar i det egna IT-stödet för processen
 • informationsflöden och APIer för kommunikation med andra/främmande IT-system