Hem » Referenser » Nationell produkt- och avtalskatalog

Referens: Nationell produkt- och avtalskatalog

Nationell katalog för produkter och avtal, har utvecklats av Visuera på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) och är en vidareutveckling av VGRs så kallade Marknadsplats. Katatalogen är en webbaserad tjänst där 2 200 leverantörer har loggat in för att underhålla sina produkter och avtal. Den har varit en central källa för pris- och produktinformation inom hälso sjukvård för både varor och tjänster.

Som mest har katalogen innehållit drygt 1 miljon varor och tjänster och haft ca 12 000 leverantörsavtal. Den har betjänat ca 40 huvudmän (landsting och kommuner) för ca 10 000 användare (beställare, inköpare och administratörer).

En annan stor konsument av katalogens information har varit 1177 Vårdguiden.

vgr_produktkatalog