Hem » Referenser » AutoMed

Referens: AutoMed - Automation within Specialized Care

Visuera har i det Vinnova finansierade projektet "AutoMed - Automation within Specialized Care" där bl a visat på

  • hur Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) kan detaljera och vidareutveckla sina så kallade Teman, Patientområden och Patientflöden
  • ett "design pattern" för standardiserade vårdförlopp. Ett "design pattern" gör det möjligt att delvis tillämpa samma vårdflöden inom olika standardiserade vårdförlopp och på så sätt öka effektiviteten och kvaliteten i sina patientflöden och samtidigt bli del av det nya arbetssätt som NKS nu inför
  • hur kunskapsstyrning i ett mindre och ett större perspektiv samtidigt kan införas inom vården

Mer att läsa finns här: https://www.vinnova.se/p/automed---automation-within-specialized-care/

NKS teman