Hem » Referenser » AutoMed

Referens: AutoMed - Automation within Specialized Care

Visuera har i det Vinnova finansierade projektet "AutoMed - Automation within Specialized Care" där bl a visat på

  • hur Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) kan detaljera och vidareutveckla sina så kallade Teman, Patientområden och Patientflöden
  • ett "design pattern" för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Ett "design pattern" gör det möjligt att delvis tillämpa samma vårdflöden inom olika personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och på så sätt öka effektiviteten och kvaliteten i sina patientflöden och samtidigt bli del av det nya arbetssätt som NKS nu inför
  • hur kunskapsstyrning i ett mindre och ett större perspektiv samtidigt kan införas inom vården

Mer att läsa finns här: https://www.vinnova.se/p/automed---automation-within-specialized-care/

NKS teman